ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ, ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΕΝ ΤΗ ΙΕΡΑ ΗΜΩΝ ΜΟΝΗ, ΙΕΡΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ.

ΙΕΡΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ

Γνωρίζωμεν εἰς τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα Τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καὶ ἐπὶ πάντας τούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς μας, ὅτι μετὰ Τὸ Ἅγιον Πάσχα καὶ συγκεκριμένα μετὰ τὴν Κυριακὴ Τοῦ Θωμᾶ, θὰ τελεστεῖ ἐν τῇ Ἱερὰ ἡμῶν Μονὴ Τοῦ Τιμίου Προδρόμου Νικήσιανης, ὡς ἤθισται ἐτησίως καί κατά τήν καθ’ ἡμᾶς ἱεράν παράδοσιν, τὸ Ἱερὸν Σαρανταλείτουργον. Ὅθεν, ὅσοι γνῶσται εἰσὶν τῆς τεραστίας πνευματικῆς καὶ ψυχικῆς ὠφελείας, ἐκ τῆς συνεχοῦς ἐπὶ σαρανταημέρου μνημονεύσεως τῶν ὀνομάτων εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν καὶ τῆς μερίδος τῶν μνημονευθέντων ἐν Τῷ Ἁγίῳ Ποτηρίω, Τοῦ Ἁγίου Σώματος καὶ Τοῦ Τιμίου Αἵματος Τοῦ Χριστοῦ μας, τότε ἀναμένομεν ὅπως ἀποστείλουν  ἐγκαίρως ὀνόματα ζώντων καὶ κεκοιμημένων συγγενῶν αὐτῶν, διὰ νὰ τὰ μνημονεύουμε καθ’ ἑκάστην Θείαν Λειτουργίαν, ἐπὶ τεσσαράκοντα ἡμέρας.

Ἐσωκλείοντας ἐν φακέλῳ καθαρογραμμένα καὶ μὲ εὐανάγνωστα γράμματα τὰ ὀνόματα, ἀποστέλλετε αὐτὰ εἰς τὴν κάτωθι διεύθυνσιν.

Ἱερὰ Μονὴ Τιμίου Προδρόμου Νικήσιανης
Ρήγα Φεραίου 1 τ.κ. 640 01
Νικήσιανη Καβάλας.
2592 770180 & 6936 692 092.

Ὅστις δύναται και θέλει ἐλθεῖν ἐν τῇ Ἱερὰ ἡμῶν Μονή, Παρακαλοῦμε ὅπως αἰτηθεῖ νά του ἐπιδοθεῖ φάκελος μὲ δίπτυχα, διά το Ἱερὸν Σαρανταλείτουργον.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Νικήσιανης βρίσκεται στους πρόποδες του καταπράσινου Όρους Παγγαίου και πλησίον της πανέμορφης κώμης Νικήσιανης.
Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα – Σάββατο
07:30 π.μ έως 13:00 μ.μ.
16:00 μ.μ έως τις 19:00 μ.μ.

Κυριακή
07:00 π.μ έως 13:00 μ.μ.
16:00 μ.μ έως 19:00 μ.μ.

© 2024 Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Νικήσιανης.
Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

δημιουργία & φιλοξενία ιστοσελίδας by manbiz

φωτογραφίες και βίντεο by Βασίλης Μπάμπας