ΔΙΠΛΗ ΕΟΡΤΗ ΔΙΠΛΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 24 

                           ΙΟΥΝΙΟΥ

Ἱερουργοῦντος Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μᾶς κ.κ Χρυσοστόμου ἡ Πανήγυρις τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς. 

Διπλῆ Ἑορτή, Διπλῆ Πανήγυρις, καθότι τὴν Δευτέρα μετὰ Τῆς Πεντηκοστῆς, ἡμέρα ἐπὶ τῆς ὁποίας τιμᾶται Τὸ ὁμοούσιον καὶ ὀμόδοξον καὶ ὀμότιμον Τῷ Πατρὶ καὶ Τῷ Υἱῷ, Πανάγιον καὶ Ζωοποιόν καὶ Παντοδύναμον Πνεῦμα, κατὰ τὴν ἰδίαν αὐτὴν ἡμέραν, τιμᾶται ἐπίσης καὶ συνεορτάζεται, (καθότι συμπίπτει ἐν τῷ ἐνεστῶτι ἔτει) καὶ τὸ Γενέσιον Τοῦ Τιμίου ἐνδόξου Προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Ὅθεν ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Μονὴ Τοῦ Τιμίου Προδρόμου Νικήσιανης, πανηγυρίζει καὶ προσκαλεῖ πάντας τοὺς εὐλαβεῖς Χριστιανοὺς καὶ ἀγαπητοὺς προσκυνητάς, ὅπως εὐαρεστηθοῦν καὶ προσέλθουν ἐπὶ τῇ Ἱερᾷ ταύτη Πανηγύρει, ἵνα λάβωμεν πάντες Ἀρχιερατικην Εὐλογίαν ἐκ Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας  και συνεορτάσωμεν καὶ συμπανηγυρίσωμεν ἐν ὕμνοις καὶ ὠδαῖς πνευματικαῖς, ἄδοντες καὶ ψάλλοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν τῷ Κυριω, τιμῶντες ὁμοφρόνως Τὸν ἕναν Τῆς Τριάδος Θεόν, Θεὸν καὶ θεοποιοῦν, Τὸ Πνεῦμα Τὸ Ἅγιον Τὸ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, καθὼς καὶ Αὐτὸν Τὸν Μέγα τῶν Προφητῶν καὶ Τῶν Ἁγίων, Τίμιον καὶ ἔνδοξον Πρόδρομον, Τὸν Πολιοῦχον καὶ Ἔφορον τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς. 

Τὸ πρόγραμμα τῆς ἡμετέρας Πανηγύρεως ἔχει ὡς ἑξῆς: 

Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 23 Ἰουνίου στὶς 19:00 Μέγας Πανηγυρικὸς ἑσπερινός, μετ’ ἀρτοκλασίας. 

Δευτέρα 24 Ἰουνίου στὶς 07:00 τὸ πρωί, Ὄρθρος καὶ Πανηγυρικὴ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, Ἱερουργοῦντος Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μᾶς κ.κ Χρυσοστόμου.

Ἀμέσως μετὰ τὸ πέρας Τῆς Πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας, θὰ παρατεθεῖ τράπεζα στὴν αἴθουσα τῆς Μονῆς. 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Νικήσιανης βρίσκεται στους πρόποδες του καταπράσινου Όρους Παγγαίου και πλησίον της πανέμορφης κώμης Νικήσιανης.
Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα – Σάββατο
07:30 π.μ έως 13:00 μ.μ.
16:00 μ.μ έως τις 19:00 μ.μ.

Κυριακή
07:00 π.μ έως 13:00 μ.μ.
16:00 μ.μ έως 19:00 μ.μ.

© 2024 Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Νικήσιανης.
Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

δημιουργία & φιλοξενία ιστοσελίδας by manbiz

φωτογραφίες και βίντεο by Βασίλης Μπάμπας